Zozijn


Alle mensen zijn gelijkwaardig. Dat is het uitgangspunt voor Zozijn. Zij vinden dat iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Het is de opdracht van Zozijn om op professionele wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen met een beperking.
De cliënten bij Zozijn hebben, zoveel als mogelijk, regie op hun eigen leven. Ieder mens moet eigen keuzes kunnen maken. Zozijn helpt, ondersteunt en begeleidt daarbij waar dat nodig is. Integer en vindingrijk zijn de kernwaarden. Zozijn is een betrouwbare organisatie die eerlijk en oprecht omgaat met de belangen van mensen met een beperking en hun omgeving. De medewerkers van Zozijn zijn vaardig in het bedenken van oplossingen.